lipu open

nasin nanpa tu

ni li nasin pi toki nanpa nasin ni lasitelen tu li lon sitelen li lon ante laona li pana ee nanpa ante

0000 0001
        ^

sitelen ni lasitelen 1 li lon open ni lasitelen li pana ee nanpa wan sama sitelen lon anpa ni

sitelen ni anpa lasitelen 1 li lon ante ni li ante ee nanpa ona

0000 0010
       ^

nanpa ona li tu

sitelen ni lasitelen 1 li tawa sin

0000 0100
      ^

nanpa pini li tu

sitelen 1 mute li lon lananpa ona li wan

0000 0101
+

0000 1101
+
+

0001 0011
+
+


ilo nanpa li kepeken nasin ni wawa li lon laona li sama sitelen 1 wawa ala li lon laona li sama sitelen 0